Giới thiệu Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên

17/08/2015 09:22 PM


Giới thiệu Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên

 

 Cơ  cấu tổ chức của BHXH tỉnh Thái Nguyên

  Cơ cấu tổ chức của  Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên  bao gồm:

Cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên  

Số   17A - Đường Đội Cấn - Phường Trưng Vương - Thành phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 0280.3.750.662

Mọi thông tin liên hệ xin gửi về địa chỉ email: