14/09/2020 03:34 PM

Sáng ngày 9/9/2020 tại Trung tâm chính trị huyện Phú Bình, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên phối hợp với Huyện ủy Phú Bình, BHXH tỉnh Thái Nguyên, BHXH huyện ...

11/09/2020 03:52 PM

Không chỉ là một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực lớn trong cả nước, Thái Nguyên cũng là địa phương có nhiều năm đạt tỷ lệ HSSV tham gia BHYT cao (bao phủ gần ...

24/07/2020 05:04 PM

Sáng ngày 22/7/2020 tại Trung tâm chính trị huyện Võ Nhai, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên phối hợp với Huyện ủy Võ Nhai, BHXH tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội ...

Tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT cho các cán bộ các đoàn thể chính trị, xã hội ở cơ sở huyện Phú Bình

Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên tổ chức Tập huấn công tác thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho hệ thống đại lý thu UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.

Thái Nguyên: Lan tỏa chính sách

Tuyên truyền, phát triển Bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện Đồng Hỷ

Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị đánh giá công tác khám, chữa bệnh, quản lý kinh phí khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế tại các các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị triển khai công tác thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình qua hệ thống đại lý thu UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện

CHUNG SỨC, ĐỒNG LÒNG: “CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC”

Tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT cho các cán bộ các đoàn thể chính trị, xã hội ở cơ sở huyện Võ Nhai

Nỗ lực phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch BHXH, BHYT, BHTN năm 2020