14/11/2019 07:33 AM

Hiện nay Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Thái Nguyên đang nỗ lực triển khai chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), hướng tới mục tiêu BHXH cho mọi người lao động ...

Ngày 23/05/2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Bưu điện tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân- Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH Tự nguyện

BHXH tỉnh Thái Nguyên: Năm 2019 công tác BHXH, BHYT, BHTN nhiều kết quả nổi bật

Võ Nhai tổ chức Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và tổng kết công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2019

Hiệu quả từ tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH

Nâng cao nhận thức về chính sách BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình cho cán bộ, hội viên, nông dân nòng cốt

Hội nghị đối thoại thực hiện pháp luật lao động về việc làm, an toàn, vệ sinh lao động, tiền lương, BHXH, BHTN, an toàn lao động, quản lý sử dụng lao động nước ngoài năm 2019

Số BHXH Tự Nguyện "món quà ý nghĩa"

Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên góp phần vào sự thành công của tỉnh trong xây dựng nông thôn mới

Truyền thông về chính sách BHXH, BHYT cho hội viên phụ nữ tại Văn Lăng

BHXH thành phố Thái Nguyên tập huấn nghiệp vụ phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình