Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên góp phần vào sự thành công của tỉnh trong xây dựng nông thôn mới

14/11/2019 07:33 AM


Hiện nay Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Thái Nguyên đang nỗ lực triển khai chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), hướng tới mục tiêu BHXH cho mọi người lao động và BHYT toàn dân theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Nhờ linh hoạt vận dụng các hình thức tuyên truyền, vận động đã từng bước nâng cao nhận thức của người dân về chính sách BHXH, BHYT, góp phần hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Nhằm thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Ban Biên tập Website BHXH tỉnh đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hồng Trường, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Thái Nguyên về những nỗ lực của BHXH tỉnh trong việc đóng góp vào thành công của tỉnh trong xây dựng nông thôn mới.

Ông Nguyễn Hồng Trường, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Thái Nguyên

- BBT:

Xin ông cho biết những nỗ lực của BHXH tỉnh Thái Nguyên nhằm thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh?

- Ông Nguyễn Hồng Trường:

BHXH, BHYT là hai chính sách quan trọng, là trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội, được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm, chỉ đạo thực hiện qua nhiều Nghị quyết và các văn bản quy phạm pháp luật. Nhiều chính sách BHXH, BHYT đã đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân trong bảo đảm an sinh xã hội.

Để thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh, thời gian qua BHXH tỉnh Thái Nguyên đã nỗ lực tổ chức thực hiện bằng nhiều biện pháp hữu hiệu mà trước hết là sắp xếp bộ máy tổ chức hợp lý, bố trí đội ngũ cán bộ vào những vị trí việc làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo cũng như sở trường năng lực của từng người, từ đó phát huy được thế mạnh, tiềm năng vốn có của từng cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng. Mỗi năm cử hàng chục cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cũng như lý luận chính trị phục vụ quá trình công tác.

Hai là ưu tiên đầu tư cho cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, bàn, ghế làm việc và các thiết bị máy móc phục vụ cho công việc chuyên môn, đáp ứng yêu cầu công tác trong quá trình hội nhập và phát triển.

Ngoài việc đầu tư cho chất lượng nguồn nhân lực và vật lực, 2 yếu tố quyết định sự phát triển của 1 đơn vị, BHXH tỉnh thường xuyên báo cáo và tham mưu với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh; đồng thời chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT với nhiều nội dung và hình thức đa dạng, phong phú; thực hiện đôn đốc thu đảm bảo thu đúng, thu đủ kịp thời theo quy định; tăng cường công tác giám định chi phí khám, chữa bệnh BHYT tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn, hạn chế tình trạng lạm dụng quỹ BHYT; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình giải quyết các chế độ chính sách BHXH, BHYT, giảm thiểu thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình giao dịch….

- BBT:

Để nâng cao nhận thức của người dân tham gia BHXH, BHYT, đơn vị đã có những nỗ lực như thế nào trong công tác vận động tuyên truyền?

- Ông Nguyễn Hồng Trường:

Chúng ta đã biết trong bất cứ thành công nào, đặc biệt là trong việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, công tác tuyên truyền có vai trò, ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo bước tiến trong nhận thức và thay đổi hành vi của mỗi cá nhân và tổ chức, đặc biệt người sử dụng lao động, người lao động và nhân dân. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác này, trong những năm qua, thực hiện sự chỉ đạo của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tổ chức thực hiện với rất nhiều nội dung và hình thức đa dạng phong phú. Thông qua 2 hình thức tuyên truyền, trực tiếp và gián tiếp, BHXH tỉnh đã phối hợp tích cực với các ban ngành hữu quan, đặc biệt là các cơ quan truyền thông để thực hiện công tác tuyên truyền. Nội dung tuyên truyền tập trung chủ yếu vào những chủ chương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT mà trọng tâm là Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành TW Đảng, Luật BHYT, Luật BHXH sửa đổi, Luật Việc làm… cùng nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện khác.

Ông Nguyễn Hồng Trường, Phó Giám đốc BHXH tỉnh truyền thông tại Hội nghị đối thoại chính sách BHXH, BHYT cho hội viên Hội phụ nữ Thái Nguyên

BHXH tỉnh đã thực hiện nhiều hoạt động tuyên truyền, trong đó chú trọng hoạt động tuyên truyền trực quan như dựng pa nô tuyên truyền, phát hành tờ gấp tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, căng treo băng rôn tại trụ sở BHXH từ tỉnh đến huyện, tại các đường phố chính, UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ sở KCB BHYT, các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền qua bảng điện tử tại trụ sở cơ quan BHXH; tuyên truyền lưu động bằng loa phát thanh, cờ, khẩu hiệu qua các tuyền phố chính … nhân dịp thành lập ngành BHXH (16/02), ngày BHYT Việt Nam (01/7) và tuyên truyền trước thềm năm học mới.

Đối với các sở, ban, ngành, các hội đoàn thể, BHXH tỉnh thường xuyên phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông; Liên đoàn Lao động tỉnh, Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, huyện, Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh thực hiện tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN thông qua các Hội nghị tư vấn, đối thoại, chuyên mục hỏi đáp, tin, bài, phóng sự truyền hình, chương trình sự kiện - Đối thoại và nhiều chuyên trang trên Báo, Tạp chí trong và ngoài ngành. Hệ thống loa truyền thanh tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh cũng là một trong những kênh tuyên truyền quan trọng được cơ quan BHXH phối hợp thực hiện, đặc biệt là ở khu vực nông thôn, hình thức tuyên truyền này đã đem lại hiệu quả rất tích cực.

 Bên cạnh đó BHXH tỉnh còn phối hợp với một số Đài, Báo TW như Báo BHXH, Tạp chí BHXH, Tạp chí Nông thôn, Báo Nông thôn ngày nay, Báo Pháp luật và Đời sống, Thông tấn xã, Đài tiếng nói Việt Nam (kênh VOV2), Truyền hình Nhân dân, Truyền hình kỹ thuật số VTC, Truyền hình Quốc hội vv…thực hiện nhiều tin, bài, phóng sự phản ánh những kết quả của BHXH tỉnh trong công tác BHXH, BHYT, BHTN trên địa  bàn tỉnh Thái Nguyên. Cán bộ làm công tác tuyên truyền của BHXH tỉnh cũng tham gia viết nhiều tin, bài gửi đăng Báo Thái Nguyên, Tạp chí  BHXH, Báo BHXH, Bản tin cải cách hành chính của tỉnh, Website của cơ quan, của ngành.

Cùng với các hình thức tuyên truyền trên, công tác tuyên truyền miệng là một trong những hình thức được BHXH tỉnh thực hiện khá thành công, thông qua Báo cáo viên cấp tỉnh, huyện các chủ chương chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN và những hoạt động của BHXH tỉnh đã được chuyển tải thường xuyên, kịp thời đến các cấp các ngành, người sử dụng lao động, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Qua đó nhận thức về chính sách BHXH, BHYT của các tổ chức, cá nhân được nâng lên rõ rệt, quyền lợi, nghĩa vụ và mục đích trong thực hiện chính sách này được hiểu đầy đủ hơn.

Vì vậy với việc nâng cao và đổi mới các hình thức truyên truyền, trong những năm gần đây BHXH tỉnh đã đã phát triển, mở rộng thêm được nhiều đối tượng tham gia BHXH, BHYT, số thu tăng cao, nợ đọng giảm thấp, không còn tình trạng nhiều đơn thư hỏi về chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN như những năm trước đây.

- BBT:

 Để người dân hiểu và dễ dàng tiếp cận các chính sách BHXH, BHYT, đơn vị có giải pháp gì nhằm đưa chính sách này đến gần người dân ở nông thôn?

- Ông Nguyễn Hồng Trường:

Đối với đối tượng là người dân ở vùng nông thôn, thì bên cạnh các hình thức tuyên truyền như đã nói ở trên, BHXH tỉnh Thái Nguyên đặc biệt chú trong đến hình thức tuyên truyền miệng cho những đối tượng này (cách thức là mở các hội nghị tư vấn, tuyên truyền, đối thoại tại các xã, phường, thị trấn; lồng ghép trong các buổi họp thôn, bản, tổ dân phố và đến trực tiếp các hộ gia đình để tư vấn về lợi ích thiết thực và tính nhân văn của chính sách BHXH, BHYT) bởi một lực lượng lao động lớn nằm trong khu vực phi chính thức tập trung ở vùng nông thôn, nên việc tuyên truyền vận động họ hiểu và tham gia BHXH tự  nguyện và BHYT hộ gia đình nhằm mục đích góp phần thực hiện hóa mục tiêu BHXH cho mọi người lao động và BHYT toàn dân theo chủ trương của Đảng và Nhà nước ta.

- BBT:

BHXH tỉnh đã có những hoạt động gì nhằm phối hợp với các địa phương triển khai hiệu quả tiêu chí về BHYT trong xây dựng nông thôn mới?

- Ông Nguyễn Hồng Trường:

BHYT là một chính sách lớn, giữ vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, mang ý nghĩa nhân đạo, có tính chất chia sẻ cộng đồng sâu sắc, góp phần quan trọng trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Thông qua việc tham gia BHYT người dân đã được chăm sóc sức khỏe, được chia sẻ hỗ trợ về mặt tài chính từ quỹ BHYT khi không may gặp rủi ro, ốm đau, tai nạn phải vào viện điều trị, đặc biệt với chi phí lớn…Thực hiện Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong những năm qua công tác BHYT đã được BHXH tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các địa phương triển khai tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng, quyền lợi của người tham gia BHYT được đảm bảo, quỹ BHYT được quản lý và sử dụng có hiệu quả. Có được kết quả như vậy là do nhiều nguyên nhân, trong đó yếu tố chủ yếu nhất là: số người tham gia BHYT trong tỉnh liên tục được mở rộng và phát triển. Thay vì trước khi Luật BHYT có hiệu lực (01/7/2009), ở Thái Nguyên có trên 670 ngàn người tham gia BHYT thì đến hết năm 2018 đã tăng lên 1.215,509 ngàn người (tăng 450%), chiếm trên 98% dân số trong toàn tỉnh, cao hơn mức trung bình về tiêu chí xây dựng nông thôn mới (theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, tại tiêu chí 15.1 thì tỷ lệ người dân tham gia BHYT phải >=85% dân số trở lên).

 Hàng năm, BHXH tỉnh ký hợp đồng với trên 40 cơ sở y tế có đủ năng lực chuyên môn kỹ thuật, đảm bảo cung cấp các dịch vụ y tế trong phạm vi quyền lợi cho người có thẻ BHYT. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ sở KCB từ tuyến TW, tuyến tỉnh đến tuyến huyện và các trạm y tế xã, phường, thị trấn kịp thời giải quyết những vướng mắc trong khám và điều trị bệnh, đảm bảo quyền lợi cho đối tượng tham gia và thụ hưởng BHYT. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cơ sở KCB BHYT, ngăn ngừa và hạn chế lạm dụng quỹ BHYT.

Thực hiện Luật BHYT, quyền lợi của người bệnh BHYT ngày càng được mở rộng và nâng cao. Nhiều dịch vụ y tế kỹ thuật cao đã và đang tiếp tục được triển khai trên địa bàn tỉnh và được quỹ BHYT thanh toán. Hàng năm có hàng triệu lượt người đi KCB được quỹ BHYT chi trả với số tiền trên dưới một ngìn tỷ đồng mỗi năm.

Từ khi Luật BHYT được ban hành và triển khai thực hiện đã mở ra giai đoạn mới trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, quyền lợi của người bệnh BHYT đảm bảo và không ngừng được mở rộng, nâng cao, góp phần thực hiện tốt Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

- BBT:

 Những hoạt động thiết thực của đơn vị trong thời gian tới nhằm góp phần vào sự thành công của tỉnh trong xây dựng nông thôn mới?

- Ông Nguyễn Hồng Trường:

- BHXH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, BHTN;

- Giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho người tham gia;

- Cải cách hành chính, đẩy mạnh thực hiện giao dịch điện tử, thực hiện dịch vụ công mức độ 3, tiến tới mức độ 4, đảm bảo tiết kiệm thời gian cũng như mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong quá trình giao dịch;

- Tiếp tục áp dụng các giải pháp để duy trì và mở rộng diện bao phủ tham gia BHYT trên địa bàn, góp phần vào sự thành công của tỉnh trong xây dựng nông thôn mới, cũng như đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

BBT: Xin cảm ơn Ông!

Bùi Huệ

  • TIN BÀI LIÊN QUAN