BHXH tỉnh Thái Nguyên: Năm 2019 công tác BHXH, BHYT, BHTN nhiều kết quả nổi bật

12/02/2020 09:25 AM


Khép lại năm 2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; lập nhiều thành tích trên các mặt công tác hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam (16/02/1995-16/02/2020), góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an sinh xã hội của Ngành và địa phương.

Băng rôn tuyên tuyền BHXH, BHYT tại tỉnh Thái Nguyên

Điểm nổi bật trong năm là công tác giám định đảm bảo an toàn quỹ khám, chữa bệnh; công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ tin học trong các hoạt động nghiệp vụ được đẩy mạnh; công tác thanh tra chuyên ngành đối với các đơn vị nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đã có tác động tích cực, truy thu về Quỹ Bảo hiểm xã hội, Quỹ Bảo hiểm y tế hàng tỷ đồng; tỷ lệ nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với các đơn vị sử dụng lao động giảm mạnh…; số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đạt trên 1,224 triệu người, tăng gần 9 ngàn người so với năm 2018; số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đạt trên 5.436 tỷ đồng, đạt 100,84% kế hoạch được giao, tăng 6,1% so với năm 2018; số nợ giảm thấp 1,24% tổng số phải thu; việc cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế được thực hiện kịp thời, đúng quy định, tạo thuận lợi cho người lao động và nhân dân tham gia, thụ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cụ thể trong năm đã cấp trên 37 nghìn sổ BHXH cho người lao động, cấp trên 403 nghìn thẻ BHYT; xét duyệt, giải quyết hồ sơ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đảm bảo chính xác, kịp thời với gần 190 nghìn lượt người; đảm bảo cho trên 1,8 triệu lượt người tham gia bảo hiểm y tế trong khám, chữa bệnh với số tiền chi trả trên 1.167 tỷ đồng; công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội thực hiện đúng quy định, với số tiền chi trong năm trên 4.818 tỷ đồng.

Đặc biệt, năm 2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên đã phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 8.772 người, bằng109% kế hoạch giao, tăng 4.955 người so với cùng kỳ năm 2018. Điều đáng nói là chỉ trong năm 2019, toàn tỉnh Thái Nguyên đã phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng 130% so với 10 năm trước thực hiện (từ 2008 đến hết 2018 toàn tỉnh mới chỉ đạt 3.817 người tham gia). Để có kết quả này, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức đào tạo tập huấn đội ngũ cán bộ, nhân viên Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để tổ chức triển khai thực hiện trong toàn tỉnh, đồng thời chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện, thành, thị phối hợp các đại lý xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức tuyên truyền, đối thoại với cán bộ, hội viên chi hội các cấp để phát triển đối tượng tham gia. Cùng với đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phát động 2 đợt thi đua chuyên đề về phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong cơ quan, qua đó đã phát triển được trên 1.000 người tham gia, góp phần nâng tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên toàn tỉnh lên 8.772 người.

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại thành phố Thái Nguyên

Có được kết quả trên là do, năm 2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên đã tích cực tham mưu đề xuất, đồng thời tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, tăng cường phối hợp với các cấp, ngành có liên quan ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác truyền thông, thực hiện có hiệu quả các quy chế đã ký kết với các ngành; tích cực đổi mới phương pháp làm việc nâng cao chất lượng phục vụ đối tượng; chỉ đạo quyết liệt đến từng bộ phận chuyên môn để kịp thời có các giải pháp hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; đặc biệt tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành TW Đảng về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; tăng cường đôn đốc thu nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; kiểm soát chặt chẽ công tác quản lý tài chính, chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH; giám định chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, đồng thời đẩy mạnh các giải pháp cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết chế độ cho người lao động...

Phát huy kết quả đạt được, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Đồng thời, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trên các mặt công tác. Tập trung mở rộng phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phấn đấu năm 2020, toàn tỉnh có số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt từ 33,5% lực lượng lao động trong độ tuổi trở lên; số người tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ 98,5% dân số của tỉnh; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt từ 30,2% lực lượng lao động trở lên; phấn đấu thu đúng, thu đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, hoàn thành vượt mức kế hoạch giao, giảm tỷ lệ nợ đọng xuống dưới chỉ tiêu được giao. Giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ bảo hiểm xã hội đúng quy định. Thực hiện tốt công tác giám định bảo hiểm y tế, kiểm soát việc gia tăng chi phí khám, chữa bệnh, ngăn ngừa tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ Bảo hiểm y tế. Thường xuyên rà soát lao động tại các doanh nghiệp chưa tham gia, tham gia chưa đầy đủ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời các đơn vị sử dụng lao động trong việc chấp hành Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương./.

Bùi Huệ

  • TIN BÀI LIÊN QUAN