Nỗ lực phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch BHXH, BHYT, BHTN năm 2020

23/07/2020 10:02 AM


      Ngày 22/7/2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo BHXH tỉnh, Trưởng phòng nghiệp vụ, Giám đốc BHXH các huyện, thành phố, thị xã; viên chức, người lao động các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh và các tập thể, cá nhân được Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam trao tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm 2019.

Đồng chí Ngô Chí Dũng Giám đốc BHXH tỉnh Thái Nguyên phát biểu, chỉ đạo hội nghị

6 tháng đầu năm 2020, BHXH tỉnh Thái Nguyên đã nỗ lực khắc phục khó khăn, bám sát chỉ đạo của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND-UBND tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn, đạt một số kết quả nổi bật như: Duy trì, phát triển số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN với tổng số 1.216.045 người tham gia, đạt 98 % kế hoạch BHXH Việt Nam giao năm 2020; Thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 2.700.667 triệu đồng, bằng 45,56% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; Quản lý và chi trả chế độ BHXH hàng tháng đối với 85.188 lượt người; thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN với tổng số tiền 2.479.242 triệu đồng và giám định, chi trả cho 766.807 lượt bệnh nhân khám, chữa bệnh (KCB) BHYT với số tiền 538.870 triệu đồng; Công tác cải cách thủ tục hành chính được quan tâm, đầu tư đã có nhiều chuyển biến tích cực; nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động và nhân dân về chính sách BHXH, BHYT, BHTN từng bước được nâng lên; hệ thống phần mềm ngày càng hoàn thiện, góp phần giải quyết nhanh, chính xác chế độ BHXH, BHYT cho người tham gia và thụ hưởng; chất lượng KCB BHYT ngày càng được nâng cao đáp ứng yêu cầu KCB của người dân. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và liên thông dữ liệu nhằm phục vụ tốt người tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng chỉ ra một số những hạn chế, vướng mắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2020: Nợ BHXH, BHYT, BHTN tổng số 149.695 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 2,53% số kế hoạch; Việc phát triển người tham gia BHXH bắt buộc, BHTN còn hạn chế do các doanh nghiệp liên doanh nước ngoài, may mặc, vừa và nhỏ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; Công thanh tra, kiểm tra không đạt tiến độ mới đạt 15,26% so với kế hoạch đề ra do ảnh hưởng của dịch Covid-19…

Đồng chí Ngô Chí Dũng Giám đốc BHXH tỉnh Thái Nguyên thừa ủy quyền trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2019 cho đồng chí Nguyễn Hồng Trường, Phó Giám đốc BHXH tỉnh

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Ngô Chí Dũng Giám đốc BHXH tỉnh yêu cầu các đơn vị trực thuộc quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2020, trong đó, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú, chú trọng tuyên truyền Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020”; Nghị quyết số 28/NQ-TW ngày 23/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH. Triển khai nhiều giải pháp phát triển mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh để hoàn thành kế hoạch được giao năm 2020; giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN xuống mức thấp nhất theo chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao năm 2020; tổ chức đối thoại với người lao động trong các doanh nghiệp; kịp thời biểu dương, khen thưởng đơn vị thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, đồng thời thông báo các đơn vị vi phạm pháp luật BHXH, BHYT trên phương tiện thông tin đại chúng. Phối hợp với cơ quan Bưu điện mở các hội nghị tư vấn về chính sách BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình nhằm giúp người dân nắm bắt hiểu rõ hơn về chính sách của Đảng và Nhà nước để tự nguyện tham gia nhằm tiến tới BHXH, BHYT toàn dân; Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; triển khai giao dịch điện tử hồ sơ đóng BHXH, BHYT; thực hiện có hiệu quả Bộ quy trình nội bộ và quy trình giải quyết thủ tục hành chính của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO; Phối hợp với Sở Y tế theo dõi chặt chẽ việc sử dụng chi phí khám, chữa bệnh BHYT, tổ chức giao ban định kỳ, rà soát các cơ sở y tế có đủ điều kiện để ký hợp đồng Khám chữa bệnh BHYT năm 2021; phối hợp đấu thầu mua thuốc tập trung cho các cơ sơ y tế năm 2021; Tổ chức tốt việc tiếp nhận, giải quyết và chi trả chế độ, chính sách BHXH, BHTN, đôn đốc BHXH các huyện, thành phố, thị xã về việc thu hồi trợ cấp thất nghiệp, hậu kiểm sau giải quyết chế độ ngắn hạn; Tập trung tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai quy trình theo Quyết định 166/QĐ-BHXH; Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua; Nâng cao trách nhiệm, vai trò của thủ trưởng các đơn vị trong quản lý và thực thi nhiệm vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần, thái độ thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, viên chức, phục vụ phục tốt hơn nữa quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.

 Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Lãnh đạo BHXH tỉnh Thái Nguyên đã trao các Bằng khen và các Danh hiệu thi đua năm 2019 được Thủ tướng Chính phủ, Tổng Giám đốc trao tặng gồm: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2019 cá nhân một đồng chí, Cờ thi đua BHXH Việt Nam cho 01 đơn vị, Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2019 cho 09 đơn vị; Bằng khen của BHXH Việt Nam giai đoạn 2018- 2019 cho 05 tập thể và 12 cá nhân, trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp BHXH cho 10 đồng chí./.

                                                   Ngô Thị Phương

                                                   Phòng Truyền thông và PTĐT

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ

Đồng chí Ngô Chí Dũng Giám đốc BHXH tỉnh trao Cờ thi đua của BHXH Việt Nam cho BHXH huyện Phú Lương

Đồng chí Ngô Chí Dũng, Giám đốc BHXH tỉnh Thái Nguyên trao Giấy chứng nhận Tập thể Lao động xuất sắc cho các Phòng nghiệp vụ, BHXH các huyện

Đồng chí Nguyễn Thị Hương Liên Phó Giám đốc BHXH tỉnh trao Bằng khen cho Tập thể được tặng Bằng khen của BHXH Việt Nam giai đoạn 2018-2019 và nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập ngành BHXH

Đồng chí Nguyễn Thị Hương Liên, Phó Giám đốc BHXH tỉnh trao Kỷ niệm chương vì Sự nghiệp BHXH cho 10 đồng chí

  • TIN BÀI LIÊN QUAN