Tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT cho các cán bộ các đoàn thể chính trị, xã hội ở cơ sở huyện Võ Nhai

24/07/2020 05:04 PM


Sáng ngày 22/7/2020 tại Trung tâm chính trị huyện Võ Nhai, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên phối hợp với Huyện ủy Võ Nhai, BHXH tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị nhằm tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT đến hơn 80 đồng chí là cán bộ các đoàn thể chính trị, xã hội ở cơ sở thuộc diện không hưởng lương.

Toàn cảnh buổi tuyên truyền.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Trường - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Thái Nguyên đã tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN, nêu bật vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT mang tính trụ cột trong hệ thống chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước; những nội dung mới trong thực hiện chính sách BHXH, trong đó đi sâu vào tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện như khái niệm về BHXH tự nguyện, đối tượng tham gia, mức đóng, phương thức đóng, mức hỗ trợ đóng của Nhà nước, hồ sơ, thủ tục tham gia, các quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện. Đồng chí đã thông tin nhanh đến hội nghị kết quả hoạt động nổi bật của BHXH tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2020, những định hướng trong công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT trong thời gian tới. Đồng chí Phó Giám đốc BHXH tỉnh mong muốn rằng sau hội nghị các cán bộ hội đoàn thể các xã, thị trấn trên địa bàn huyện sẽ là các tuyên truyền viên chuyển tải các thông tin liên quan đến chính sách BHXH, BHYT đặc biệt là BHXH tự nguyện đến với người dân địa phương, góp phần mở rộng diện tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn./.                               

             Ngô Thị Phương -Phòng Truyền thông và phát triển đối tượng

  • TIN BÀI LIÊN QUAN