25/06/2020 03:37 PM

Để nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, trình độ, nhận thức về nhiệm vụ và phương pháp công tác cho đảng viên mới, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên ...

21/05/2020 04:27 PM

Ngày 16/05, Chi bộ Bảo hiểm xã hội huyện Võ Nhai đã tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự Đại hội có đồng chí Phạm Việt ...

25/03/2020 09:33 AM

Khai mạc lớp huấn luyện dân quân tự vệ năm 2020

Chi bộ Văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh kết nạp Đảng viên mới

Bồi dưỡng đảng viên mới 2020

ĐẢNG BỘ BHXH TỈNH THÁI NGUYÊN NÂNG CAO NĂNG LỰC VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ, TĂNG CƯỜNG ĐOÀN KẾT, KỶ CƯƠNG, XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ, CƠ QUAN TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH, HIỆN ĐẠI VÀ CHUYÊN NGHIỆP; TỔ CHỨC THỰC HIỆN HIỆU QUẢ CHÍNH SÁCH BHXH, BHYT TRÊN ĐỊA BÀN

CHI BỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN ĐỒNG HỶ “ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ; ĐOÀN KẾT, CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO; PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN; XÂY DỰNG CHI BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH”

Chi bộ Bảo hiểm xã hội huyện Võ Nhai tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ký ức Tháng 3

Chi bộ Phòng chế độ BHXH kết nạp Đảng viên mới

Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Khối Tư pháp - Văn hóa Xã hội: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đảng năm 2019