Khối Tư pháp - Văn hóa Xã hội: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đảng năm 2019

30/12/2019 07:27 PM


Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức Hội nghị Giao ban công tác Đảng khối Tư pháp - Văn hóa Xã hội tỉnh năm 2019. Đồng chí Cao Xuân Thái, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Thái Nguyên chủ trì Hội nghị.

Đ/c Cao Xuân Thái, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Khối Tư pháp - Văn hóa Xã hội tỉnh Thái Nguyên có 13 đơn vị, bao gồm các Đảng bộ: Bảo hiểm xã hội tỉnh; Viễn thông tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo; Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh; Bưu điện tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân; Tòa án nhân dân tỉnh; Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái, Sở Y tế và Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh.

Theo Báo cáo do đơn vị Trưởng khối tổng hợp, năm 2019 các Chi, Đảng bộ Khối các cơ quan Tư pháp, Văn hóa - Xã hội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, cụ thể: 100% các Chi, Đảng bộ đã kịp thời tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức triển khai nghiêm túc các chương trình, kế hoạch của Đảng ủy Khối; thực hiện việc duy trì sinh hoạt cấp ủy, chi bộ theo quy định; nghiêm túc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019; quan tâm bồi dưỡng, kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng; công tác xây dựng, kiện toàn tổ chức, đội ngũ cấp ủy được quan tâm; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được thực hiện nghiêm túc; lãnh đạo các đoàn thể quần chúng hoạt động có hiệu quả; đảng viên, CCVC luôn tin tưởng và chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan.

Các Chi, Đảng bộ đều hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ của ngành như: Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội; công tác xây dựng đời sống văn hóa dân cư, văn hóa công sở; tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh; quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội, công tác giáo dục, đào tạo nghề, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân... 100% các Chi, Đảng bộ đã thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng cuối năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ quản lý lãnh đạo.

Cũng tại Hội nghị có 6/13 Chi, Đảng bộ đề nghị Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh công nhận Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên.

Đ/c Nguyễn Hồng Trường, Phó Bí thư Đảng ủy BHXH tỉnh đại diện đơn vị Trưởng Khối Các cơ quan Tư pháp, Văn hóa-Xã hội báo cáo kết quả công tác Đảng năm 2019 của Khối

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Cao Xuân Thái, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã biểu dương những cố gắng của các Chi, Đảng bộ và đề nghị các Chi, Đảng bộ trong Khối tiếp tục chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng như tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ngành, hội đoàn thể để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng các phần mềm công nghệ thông tin vào các hoạt động nghiệp vụ của đơn vị; tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua bộ phận một cửa và một cửa liên thông; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử, thái độ phục vụ đối với các tổ chức, người dân và doanh nghiệp; các Chi, Đảng bộ tiếp tục duy trì, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; quan tâm, chú trọng đến công tác phát triển, quản lý đảng viên đảm bảo chất lượng, đúng quy trình, quy định của Đảng, đặc biệt lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các Chi, Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng tiến độ, hướng dẫn của Đảng ủy Khối.

Cũng tại Hội nghị, các đơn vị đã bầu Đảng bộ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch làm đơn vị Trưởng khối Các cơ quan Tư pháp, Văn hóa - Xã hội năm 2020./.

Bùi Huệ

  • TIN BÀI LIÊN QUAN