CHI BỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN ĐỒNG HỶ “ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ; ĐOÀN KẾT, CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO; PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN; XÂY DỰNG CHI BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH”

22/05/2020 07:21 AM


Ngày 15/5/2020, Chi bộ Bảo hiểm xã hội Huyện Đồng Hỷ tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Thị Hồng Thái, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy cùng các đồng chí Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy.

Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội Chi bộ

Tại Đại hội các đại biểu đã được nghe Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Các báo cáo đã chỉ rõ, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ Bảo hiểm xã hội huyện dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ huyện Đồng Hỷ, sự quan tâm chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên, của Ủy ban nhân dân huyện; sự phối hợp thực hiện có hiệu quả của các phòng, ban, ngành, đơn vị chức năng và Cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn. Chi bộ Bảo hiểm xã hội huyện Đồng Hỷ đã nỗ lực phấn đấu vượt qua những khó khăn thách thức, giành được những kết quả cao trên các mặt công tác; đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu do Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Theo đó, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm sau luôn cao hơn năm trước; công tác quản lý và giải quyết các chế độ BHXH, BHYT và BHTN cho người lao động và đối tượng tham gia luôn kịp thời, chính xác và theo đúng quy định; công tác cải cách hành chính và công nghệ thông tin được chú trọng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và đạt hiệu quả cao; hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể tại địa phương giao hàng năm như: về hỗ trợ địa phương trong xây dựng nông thôn mới, phong trào đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ người nghèo… Công tác xây dựng Đảng được quan tâm đúng mức, Chi bộ đã tập trung chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nội bộ đoàn kết, ý thức xây dựng đơn vị phát triển, góp phần trong việc ổn định chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Thị Hồng Thái, UVBTV, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy đã biểu dương những kết quả Chi bộ Bảo hiểm xã hội huyện Đồng Hỷ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời nêu lên một số điểm còn hạn chế và định hướng những mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ đó là: tăng cường và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là việc tích cực tham mưu với Lãnh đạo Cấp ủy, Chính quyền địa phương, phối hợp với các Ban, Ngành đoàn thể thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên huyện nhà; đổi mới công tác quản lý, điều hành, cải cách hành chính, xây dựng Chi bộ trong sạch về: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức…

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu ra Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 03 đồng chí, bầu Bí thư, Phó bí thư Chi bộ, bầu 01 đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng bộ huyện Đồng Hỷ lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

                                                                              Trần Thị Huệ