Bồi dưỡng đảng viên mới 2020

25/06/2020 03:37 PM


Để nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, trình độ, nhận thức về nhiệm vụ và phương pháp công tác cho đảng viên mới, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Lớp bồi dưỡng Đảng viên mới đợt 1 năm 2020 từ ngày 8/6/2020 đến 16/6/2020 cho 98 học viên là Đảng viên mới kết nạp đến từ 22 chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Trong đó đảng bộ BHXH tỉnh Thái Nguyên có 3 đồng chí được tham dự.

Tại lớp bồi dưỡng, các đồng chí học viên được trang bị các nội dung học tập: Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản về tổ chức cơ sở Đảng và công tác xây dựng Đảng. Qua đó, giúp học viên nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng cũng như nghiệp vụ chuyên môn nhằm hoàn thành tốt những nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng bộ BHXH tỉnh Thái Nguyên đã cử 3 đồng chí đảng viên mới tham dự lớp học. Các đồng chí luôn nghiêm túc trong học tập và nghiên cứu, thực hiện các quy định của lớp học và hoàn thành các mục tiêu của lớp học đề ra.  

Lớp Đồng chi Doãn Chí Kiên - Ủy viên ban chấp hành đảng ủy Khối, phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy khối, giáo viên chủ nhiệm học lên báo cáo đánh giá lớp đảng viên mới.

Sau khóa học, các đồng chí Đảng viên thuộc đảng bộ BHXH tỉnh Thái Nguyên đều đạt kết quả xếp loại khá, giỏi./.

Lễ bế giảng trao giấy chứng nhận cho các học viên hoàn thành khóa học lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 1 năm 2020

Tin và bài: Lan Anh, Phòng Chế độ BHXH