17/09/2020 08:49 AM

Sáng ngày 15/9/2020, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến công tác thu BHXH, BHYT tháng 9/2020. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu chủ trì Hội ...

17/09/2020 08:46 AM

Ngày 14/9/2020, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban tháng 9/2020. Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh chủ trì Hội nghị.

16/09/2020 10:10 AM

Tại Hội nghị lần thứ bảy, ngày 23/5/2018, Ban Chấp hành TW Đảng Khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Cải cách chính sách BHXH”. Trong đó có đưa ra ...

11/09/2020 03:50 PM

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 1372/QĐ-TTg ngày 04/9/2020 về việc bổ nhiệm Ủy viên kiêm nhiệm Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam.

11/09/2020 03:48 PM

Như tin đã đưa, sáng ngày 8/9/2020, Đại hội Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam lần thứ VII đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam. Chiều cùng ngày, Ban ...

11/09/2020 03:43 PM

Đây là thông tin tại buổi làm việc của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng với các bộ, ngành, cơ quan liên quan về việc triển khai thực hiện ...

11/09/2020 09:56 AM

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT được thực hiện từ năm 2015, đưa ra một số điểm mới về BHYT học sinh, sinh viên. Đến nay, các nội dung này đã và ...

Nỗ lực triển khai có hiệu quả chính sách BHYT học sinh, sinh viên năm học 2020-2021

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong thực hiện các chỉ tiêu thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Càng trong khó khăn, càng nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với công việc

THÔNG TIN BÁO CHÍ V/v cảnh báo thủ đoạn mới - mạo danh cơ quan Bảo hiểm xã hội qua điện thoại nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân

Thực hiện BHXH toàn dân: Từ góc nhìn lý luận - thực tiễn (Bài 01)

Thủ tướng bổ nhiệm Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam

Hội nghị lần thứ Nhất BCH Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam

Dịch vụ về BHXH, BHYT được nhiều người thực hiện trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Sửa Luật BHYT: Nhìn từ kết quả thực hiện BHYT học sinh, sinh viên

Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Bộ Y tế và BHXH Việt Nam trong xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHYT