03/07/2020 04:00 PM

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cùng sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, những năm qua, bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Võ Nhai đã tổ chức thực hiện ...

03/07/2020 03:51 PM

Ngày 01/7/2020, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến Triển khai thí điểm phương thức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa ...

02/07/2020 10:01 AM

Sáu dịch vụ công được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG) từ ngày 1/7 bao gồm: Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính; Đóng tiếp BHXH tự nguyện; ...

01/07/2020 01:59 PM

Từ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chúng ta có thể thấy năng lực y tế thực sự của các quốc gia và điều này không hẳn phụ thuộc hoàn toàn vào sức mạnh ...

01/07/2020 08:54 AM

Từ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chúng ta có thể thấy năng lực y tế thực sự của các quốc gia và điều này không hẳn phụ thuộc hoàn toàn vào sức mạnh ...

01/07/2020 08:50 AM

Chiều 29/6, dưới sự chủ trì của Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn Ngành hướng dẫn quyết toán chi phí KCB BHYT ...

29/06/2020 03:07 PM

Quỹ BH thất nghiệp thực sự ý nghĩa với những NLĐ gặp khó khăn, mất việc làm, nhất là trong thời gian diễn ra đại dịch Covid-19. Đồng thời, quỹ này còn đóng vai ...

25/06/2020 09:33 AM

Văn phòng BHXH Việt Nam vừa có Công văn số 173/VP-TH báo cáo nhanh về tình hình thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của Ngành trong thời gian xảy ra dịch bệnh ...

15/06/2020 10:03 AM

Chiều ngày 9/6, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT tháng ...

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT, hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân

Triển khai thí điểm phương thức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo định suất

Đóng BHXH tự nguyện, gia hạn BHYT hộ gia đình là 02 trong 06 dịch vụ công mới trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

BHYT toàn dân vì mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau” (Bài 01)

Hướng tới Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/07/2020

BHYT toàn dân vì mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau” (Bài 02)

Xác định chi phí KCB BHYT năm 2019 cần phải chắc chắn

Quỹ BH thất nghiệp phát huy vai trò

Ngành BHXH: Những kết quả tích cực

BHXH Việt Nam cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT