Đẩy mạnh các hoạt động hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành BHXH lần thứ V

12/06/2020 08:52 AM


Ngày 10/6, dưới sự chủ trì của Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương, BTC Đại hội Thi đua yêu nước ngành BHXH lần thứ V đã họp bàn kế hoạch triển khai các hoạt động phục vụ sự kiện này. Tham dự cuộc họp có các Phó Tổng Giám đốc: Đào Việt Ánh, Lê Hùng Sơn và đại diện một số đơn vị thành viên BTC.

Tại cuộc họp, đại diện Vụ Thi đua-Khen thưởng (BHXH Việt Nam) đã trình bày Báo cáo tiến độ và Kế hoạch tổ chức Đại hội. Theo đó, Đại hội Thi đua yêu nước ngành BHXH lần thứ V được tổ chức nhằm đánh giá kết quả các phong trào thi đua yêu nước từ sau Đại hội lần thứ IV (năm 2015) và đề ra phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong những năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, biểu dương thành tích và tôn vinh các tập thể tiêu biểu xuất sắc; cũng như các cá nhân là Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Chiến sĩ thi đua ngành BHXH, gương điển hình tiên tiến có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của Ngành. Qua đó, khơi dậy, cổ vũ, động viên, phát huy sức mạnh to lớn của tập thể, cá nhân tích cực, sáng tạo trong lao động, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Thông qua Đại hội còn góp phần phổ biến các bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng; kinh nghiệm về xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; cũng như khắc phục những tồn tại, hạn chế để tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng đạt hiệu quả cao trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, từ nay đến khi diễn ra Đại hội, toàn Ngành sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng. Trên cơ sở đó, các cơ quan báo chí, truyền thông của Ngành sẽ tập trung tuyên truyền về Đại hội, về những thành quả của phong trào thi đua yêu nước; đặc biệt mở rộng nhiều hình thức tuyên truyền để biểu dương các gương điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, gương "người tốt, việc tốt", nhằm tạo không khí sôi nổi chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2020...

Ngoài ra, còn góp phần tuyên truyền, quán triệt sâu rộng đến toàn thể CCVC và NLĐ trong cơ quan, đơn vị về việc triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua với các nội dung thiết thực, nhất là gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Dự kiến, Đại hội Thi đua yêu nước ngành BHXH lần thứ V sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 8/2020. Đại hội sẽ có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện một số bộ, ngành cùng 500 đại biểu là lãnh đạo Ngành và đại diện các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong toàn Ngành.

Thanh Hằng

http://baobaohiemxahoi.vn/vi/tin-chi-tiet-day-manh-cac-hoat-dong-huong-toi-dai-hoi-thi-dua-yeu-nuoc-nganh-bhxh-lan-thu-v-7afde3d5.aspx