Ngành BHXH: Những kết quả tích cực

25/06/2020 09:33 AM


Văn phòng BHXH Việt Nam vừa có Công văn số 173/VP-TH báo cáo nhanh về tình hình thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của Ngành trong thời gian xảy ra dịch bệnh Covid-19, từ ngày 1/6 đến 18/6/2020.

Theo báo cáo, tổng số thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp từ ngày 1/6 đến 18/6/2020 đạt 9,5 nghìn tỷ đồng; lũy kế từ đầu năm đến nay lên 157,3 nghìn tỷ đồng, đạt 39% kế hoạch giao. Tính đến ngày 17/6, đã có 54 BHXH tỉnh, thành phố nhận được hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất của đơn vị, DN, trong đó có 1.472 đơn vị (tương ứng với 123.352 lao động) đã được phê duyệt hồ sơ tạm dừng đóng với số tiền ước khoảng 444 tỷ đồng; tổng số tiền còn phải thu là 31,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 7,8% số phải thu.

Toàn Ngành cũng đã giải quyết hưởng mới chế độ hàng tháng cho 7.104 người (lũy kế từ đầu năm là 55.868 người), với mức chi trả bình quân 4.122.999 đồng/người. Trong đó: Giải quyết chế độ hưu trí cho 5.921 người (chiếm 83,3%); chế độ tuất cho 1.060 người (chiếm 15%); chế độ TNLĐ-BNN cho 123 người (chiếm 1,7%).

Đã giải quyết hưởng mới chế độ BHXH, TNLĐ-BNN, tuất một lần cho 59.594 người với tổng số tiền chi trả khoảng 2.291,3 tỷ đồng (lũy kế từ đầu năm là 401.015 người với tổng số tiền chi trả 14.982,1 tỷ đồng). Trong đó, đối tượng hưởng BHXH một lần chiếm số lượng lớn nhất với 56.628 người, tổng số tiền chi trả khoảng 2.159,6 tỷ đồng (chiếm 94%).

Bên cạnh đó, đã giải quyết chế độ ốm đau cho 265.177 lượt người, với số tiền chi trả 134 tỷ đồng; chế độ thai sản cho 79.086 lượt người với số tiền 1.043 tỷ đồng; chế độ DS-PHSK cho 18.105 lượt người với số tiền hơn 47 tỷ đồng; chế độ BH thất nghiệp cho 64.481 với số tiền 1.150,8 tỷ đồng...

Cũng theo báo cáo, tính đến hết ngày 18/6/2020, số tiền chi KCB BHYT được các cơ sở đề nghị quyết toán trên Hệ thống giám định BHYT là 42.140.096 triệu đồng, chưa bao gồm số chi của BHXH Bộ Quốc phòng, Bộ Công an), tỷ lệ sử dụng dự toán năm khoảng 42%.

Về tình hình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC, từ ngày 11-17/6, tổng số hồ sơ nhận giải quyết trong kỳ là 2.386.238 hồ sơ, giảm 24.507 hồ sơ so với kỳ trước (giảm 1,03%). Trong đó, số hồ sơ nhận qua giao dịch điện tử là 1.145.585 hồ sơ, tăng 58.719 hồ sơ so với số hồ sơ nhận qua giao dịch điện tử kỳ trước (tăng 2,92%).

Ngọc Anh

http://baobaohiemxahoi.vn/vi/tin-chi-tiet-nganh-bhxh-nhung-ket-qua-tich-cuc-b3805ec9.aspx