Ngành BHXH Việt Nam: Những đột phá từ hiệu quả của thi đua yêu nước (Bài 03)

22/07/2020 04:27 PM


Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, trong chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển, BHXH Việt Nam luôn bám sát quan điểm, định hướng của Đảng và Nhà nước, triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước, đem lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt, giai đoạn 2016-2020, các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trọng điểm, những lĩnh vực công tác đòi hỏi sự sáng tạo, giải pháp mới của Ngành, để từ đó tạo ra đột phá trên tất cả các mặt...

Tạo đột phá trên các lĩnh vực công tác

Các Phong trào thi đua yêu nước đã thực sự tạo đột phá trên tất cả các lĩnh vực công tác của Ngành, có thể kể đến một số chỉ tiêu mũi nhọn, lĩnh vực công tác trọng điểm như:

- Tốc độ tăng trưởng bao phủ BHXH, BHYT có bước tiến ngoạn mục với 85,94 triệu người tham gia BHYT, đạt gần 90% dân số vào cuối năm 2019, tăng 13,5% so với năm 2015; số người tham gia BHXH là 15,77 triệu người, đạt 32,3% lực lượng lao động. Đặc biệt, số người tham gia BHXH tự nguyện có bước tăng trưởng nhảy vọt với 574 nghìn người tham gia, tăng gấp 02 lần số người tham gia 10 năm trước.

- Số thu BHXH, BHYT, BHTN từ năm 2015 đến năm 2019 đều đạt và vượt kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (năm 2015 đạt 102,3%, năm 2019 đạt 102,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao), cùng với đó là tỷ lệ nợ đọng BHXH liên tục giảm qua các năm: năm 2015, tỷ lệ nợ là 3,68% số phải thu; năm 2018, tỷ lệ nợ là 1,7% và năm 2019, tỷ lệ nợ là 1,6%, thấp nhất trong nhiều năm qua.

- Các chế độ chính sách đối với người tham gia BHXH, BHYT được thực hiện kịp thời, đúng quy định, quyền lợi của người tham gia ngày càng được bảo đảm. Năm 2015, giải quyết cho 8,4 triệu lượt người hưởng các chế độ BHXH, năm 2019 ước giải quyết cho 12,5 triệu lượt người hưởng các chế độ BHXH, tăng 4,1 triệu lượt so với năm 2015; nếu như năm 2015 thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh (KCB) BHYT cho 135,6 triệu lượt người, năm 2019 thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT cho 184,1 triệu lượt người, tăng khoảng 48,5 triệu lượt người so với năm 2015.

- Công tác chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH bảo đảm hiệu quả và an toàn theo đúng quy định của pháp luật. Hiện nay, BHXH Việt Nam thực hiện chi trả khoảng 3,2 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng; trong đó 2,6 triệu người nhận bằng tiền mặt, gần 567 nghìn người nhận qua tài khoản cá nhân.

- Công tác cải cách thủ tục hành chính: Từ năm 2014, công tác cải cách hành chính ngành BHXH đã đạt nhiều bước tiến quan trọng, số lượng thủ tục hành chính về BHXH, BHYT đã giảm đáng kể so với trước kia. Giai đoạn 2016-2020, công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục có những bước tiến dài, cụ thể, đã giảm trên 70% số lượng, từ 115 thủ tục (năm 2014) xuống còn 28 thủ tục (năm 2017); đến hết năm 2019 còn 27 thủ tục; Nhiều TTHC đã rút ngắn thời gian giải quyết như: thời hạn cấp sổ BHXH từ 20 ngày, cấp thẻ BHYT từ 7 ngày xuống còn 5 ngày; riêng đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp không quá 2 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định; cấp lại thẻ BHYT ngay trong ngày đối với trường hợp đang nằm viện hoặc không có thay đổi về thông tin... Với việc thực hiện giao dịch điện tử trong tất cả các khâu từ thu, nộp đến quản lý chi, trả, thì số lần thực hiện giao dịch điện tử giảm từ 12 lần/năm xuống còn 1 lần/năm; Thực hiện công bố công khai danh mục các thủ tục mới trên Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam và trên Trang điện tử của BHXH các tỉnh, thành phố; đồng thời cập nhật lên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính, đảm bảo cho các tổ chức, cá nhân có thể dễ dàng tiếp cận, thuận tiện khi cần giải quyết công việc; Tiếp tục vận hành hiệu quả Hệ thống "một cửa" điện tử tập trung để quản lý, theo dõi trực tuyến toàn bộ quy trình nghiệp vụ. Quản lý, sử dụng văn bản điện tử trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành tại cơ quan BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, huyện… Với những kết quả đạt được trong công tác cải cách TTHC, theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới tại Báo cáo môi trường kinh doanh toàn cầu 2018, mức độ thuận lợi về môi trường kinh doanh của Việt Nam xếp thứ 68/190 quốc gia và vùng lãnh thổ (tăng 14 bậc so với Báo cáo 2017), trong đó chỉ số nộp thuế, BHXH xếp thứ 86/190.

- Công tác ứng dụng CNTT trong các nghiệp vụ của Ngành: Hoàn thiện, nâng cấp các phần mềm nghiệp vụ của Ngành; triển khai Hệ thống thu nộp, chi trả điện tử BHXH; Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH; Hệ thống giao dịch BHXH điện tử cung cấp 18 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; ứng dụng, sử dụng trí tuệ nhân tạo (Chatbot) trong trả lời, thắc mắc của người dân, doanh nghiệp về chế độ, chính sách BHXH, BHYT; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc số hóa văn bản, tài liệu trên Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành; kịp thời cập nhật, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng văn bản điện tử, ứng dụng chữ ký số theo các quy định mới tại Thông tư số 01/2019/ TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ. Đặc biệt, giai đoạn 2016-2020 cũng ghi dấu bước phát triển ngoạn mục trong ứng dụng CNTT vào công tác quản lý BHYT và quản lý nguồn kinh phí BHYT. Ngay khi có thông báo số 102/TB-VPCP ngày 27/3/2015 về việc tin học hóa trong BHYT, BHXH Việt Nam đã xây dựng và triển khai Hệ thống Thông tin giám định, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT được kết nối liên thông trên 100% cơ sở KCB BHYT từ tuyến xã đến tuyến Trung ương trên phạm vi toàn quốc và tiếp nhận 184,5 triệu lượt dữ liệu đề nghị thanh toán BHYT.

- Chủ động, tích cực thực hiện tinh gọn, sắp xếp bộ máy theo Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 10/7/2019 về Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả”. Cụ thể BHXH Việt Nam xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định số 856/QĐ-BHXH, đồng thời đề xuất về tổ chức thí điểm sắp xếp tổ chức bộ máy theo cơ cấu tổ chức mới tại Yên Bái và Đồng Nai trước khi triển khai trong toàn quốc. Năm 2019 và đầu năm 2020, rà soát giảm 65 đầu mối cấp phòng thuộc 63 BHXH cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 58 BHXH thành phố, thị xã trực thuộc BHXH cấp tỉnh, nơi có trụ sở BHXH cấp tỉnh đóng trên địa bàn; giảm 06 BHXH cấp huyện thuộc BHXH các tỉnh: Hòa Bình, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Cao Bằng theo các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính.

Ngành BHXH Việt Nam: Những đột phá từ hiệu quả của thi đua yêu nước (Bài 01)

Ngành BHXH Việt Nam: Những đột phá từ hiệu quả của thi đua yêu nước (Bài 02)

Nguyễn Vĩnh

http://tapchibaohiemxahoi.gov.vn/tin-tuc/nganh-bhxh-viet-nam-nhung-dot-pha-tu-hieu-qua-cua-thi-dua-yeu-nuoc-bai-03-23256