Kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn lao động - vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ tại 10 đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

29/07/2020 10:40 AM


Thực hiện kế hoạch kiểm tra số 407/KH-HĐATVSLĐ về việc chấp hành các quy định về an toàn lao động- vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ năm 2020, từ ngày 23/6/2020 đến ngày 17/7/2020, Đoàn kiểm tra của Hội đồng an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tỉnh, trong đó có thành viên của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện kiểm tra tại 10 đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Qua công tác kiểm tra, việc chấp hành các quy định về an toàn lao động - vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BH TNLĐ-BNN), cơ bản các đơn vị sử dụng lao động chấp hành đúng các quy định. Tuy nhiên, còn một số tồn tại cần khắc phục như sau:

- Giao kết hợp đồng với đơn vị sử dụng lao động là hợp đồng thứ 2 trở lên nhưng không tham gia BH TNLĐ-BNN cho người lao động theo theo điểm 2, Điều 45, Luật An toàn -Vệ sinh lao động (Công ty CP nước sạch Yên Bình; Hợp tác xã Chè Hảo Đạt).

Ảnh: Đoàn kiểm tra liên ngành của Hội đồng ATVSLĐ kiểm tra thực tế tại Công ty TNHH MNS FEED Thái Nguyên

- Nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN kéo dài (Công ty TNHH Ngôi sao hy vọng).

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, Đoàn kiểm tra đã đề nghị các đơn vị sử dụng lao động cần khắc phục những tồn tại, hạn chế như:  Đóng BHXH và BH TNLĐ-BNN cho người lao động thuộc đối tượng phải tham gia; đóng đủ số tiền BHXH nợ đọng về cơ quan BHXH./.

Lan Vương