Triển khai hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH

17/07/2019 03:28 PM


Triển khai hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH

 

Phân loại:

 

Công văn

Số hiệu:

 

731/BHXH-CNTT

Người ký:

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Hồng Trường

Ngày ban hành:

 

17/7/2019

Cơ quan ban hành:

 

BHXH  tỉnh Thái Nguyên

 Trích yếu

 

Triển khai hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH

Download tài liệu tại đây:  731/BHXH-CNTT