Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (37)
Trích yếu: Hướng dẫn Tạo lập tóm tắt hồ sơ bệnh án, giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai bổ sung hàm gửi hồ sơ trên Cổng tiếp nhận
Ngày ban hành:
03/07/2020
Ngày có hiệu lực:
03/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính: Công ty CP Tư vấn xây dựng và Phát triển hạ tầng Miền Bắc
Ngày ban hành:
17/06/2020
Ngày có hiệu lực:
17/06/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính: Công ty TNHH Hợp Phát Thái Nguyên
Ngày ban hành:
29/06/2020
Ngày có hiệu lực:
29/06/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính: Công ty TNHH Xuất nhập khẩu 168 Thái Nguyên
Ngày ban hành:
28/06/2020
Ngày có hiệu lực:
28/06/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 505/QĐ-BHXH về sửa đổi quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ, BNN, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT
Ngày ban hành:
27/03/2020
Ngày có hiệu lực:
01/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 515/QĐ-BHXH về ban hành quy chế Quản lý cơ sở dữ liệu hộ gia đình và mã số BHXH của người tham gia BHXH, BHYT
Ngày ban hành:
27/03/2020
Ngày có hiệu lực:
01/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 1326/BHXH-PC về tiếp tục tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống COVID-19
Ngày ban hành:
29/05/2020
Ngày có hiệu lực:
29/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 1398/LĐTBXH/ATLĐ về Điều chỉnh chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ghi chưa đúng trong sổ BHXH
Ngày ban hành:
22/04/2020
Ngày có hiệu lực:
22/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực