Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (44)
Trích yếu: Thông báo số: 1314/CNTT-HTA về việc tạm dừng hoạt động hệ thống phục vụ diễn tập chuyển đổi Trung tâm dữ liệu Ngành
Ngày ban hành:
19/08/2020
Ngày có hiệu lực:
21/08/2020
Trạng thái văn bản:
Hết hiệu lực ngày 23/08/2020
Trích yếu: Công văn số 318/BHXH-CNTT: Thông báo sử dụng phần mềm chuyển phát hồ sơ BHXH của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam
Ngày ban hành:
10/08/2020
Ngày có hiệu lực:
10/08/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính: Công ty Cổ phần vận tải Bình An
Ngày ban hành:
14/07/2020
Ngày có hiệu lực:
14/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư 13/2020/TT-BYT về Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 35/2016/TT-BYT ngày 28/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi hưởng của người tham gia BHYT
Ngày ban hành:
22/06/2020
Ngày có hiệu lực:
10/08/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định 61/2020/NĐ-CP về Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
Ngày ban hành:
29/05/2020
Ngày có hiệu lực:
15/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định 58/2020/NĐ-CP về Quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ bảo hiểm TNLĐ-BNN
Ngày ban hành:
27/05/2020
Ngày có hiệu lực:
15/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình và Đóng tiếp BHXH tự nguyện trên Cổng DVC Quốc gia
Ngày ban hành:
01/07/2020
Ngày có hiệu lực:
01/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn Tạo lập tóm tắt hồ sơ bệnh án, giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai bổ sung hàm gửi hồ sơ trên Cổng tiếp nhận
Ngày ban hành:
03/07/2020
Ngày có hiệu lực:
03/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực